Tổng Công ty cổ phần Thép Việt Nam (TVN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/04/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.