Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PVS – HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng công ty, số 11 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM hoặc địa điểm khác sẽ được thông báo sau.