Tổng CTCP Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí (PVC - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến 25/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến hội trường tầng 12, tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số  167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.