Tổng CTCP Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN - HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/6/2024.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.