Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC - HOSE)

Thời gian tổ chức: 9h00’ ngày 19/6/2024.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty, Khu công nghiệp Quế Võ, TP. Bắc Ninh.