Tổng CTCP Xây dựng Số 1 (CC1 – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 24/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM.