Tổng giám đốc Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa bán ra 70.000 cổ phiếu

Tổng giám đốc Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa bán ra 70.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã chứng khoán D2D - sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, ông Hồ Đức Thành, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc vừa bán ra 70.000 cổ phiếu D2D để giảm sở hữu từ 1,31% về còn 1,08% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 29/7 đến 9/8.

Trong quý II/2021, D2D ghi nhận doanh thu đạt 109,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và giảm 39,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 70,1% lên 72,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 65,9%, tương ứng tăng thêm 31,5 tỷ đồng lên 79,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 85,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 75 tỷ đồng về còn 12,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,7 tỷ đồng lên 15,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II/2021 lợi nhuận giảm chu yếu do hụt doanh thu tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 196,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 32,1% và giảm 27,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh nghiệp có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do chỉ ghi nhận lãi tiền gửi, tiền cho vay là 21,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lên tới 100,1 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, D2D đặt kế hoạch tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mới hoàn thành 40,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/8, cổ phiếu D2D giảm 700 đồng về 54.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan