TQN: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (46,27%)

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (TQN - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 46,27%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phần được nhận 4.627 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022