Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình.

Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình vừa trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình.

Theo đó, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thái Bình đề nghị nhà đầu tư bảo đảm đủ vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Ban Quản lý, cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ và các xã trong vùng dự án xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. 

Đại diện nhà đầu tư cũng cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai dự án, sớm đưa Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình vào hoạt động hiệu quả góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. 

Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình có quy mô 194,36 ha được thực hiện trong 50 năm tại các xã An Thái, An Ninh và An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với tổng nguồn vốn 2.132,633 tỷ đồng bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án là 319,895 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng 1.812,738 tỷ đồng. Theo tiến độ dự án, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp vào tháng 10/2021.

Tin bài liên quan