TRC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cao su Tây Ninh (TRC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2021

- Lý do mục đích: Thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính – Kế Toán CTCP Cao su Tây Ninh - số 79 Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/01/2022 và xuất trình (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu).