Trình giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Tờ trình số 96/TTr-UBND gửi HĐND Tỉnh về việc thống nhất phương án giao cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.
Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Theo đó, căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Thông báo số 722-TB/TU ngày 07/9/2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tại Văn bản số 616-CV/TU ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp trình HĐND Tỉnh xem xét, thống nhất phương án giao UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án, để làm cơ sở báo cáo Bộ Giao thông vận tải triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án theo quy định.

Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu được Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị Dự án) nghiên cứu, hoàn chỉnh phương án đầu tư.

Theo Tờ trình số 2941/PMUMT-KHTH ngày 20/10/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận gửi Bộ Giao thông vận tải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,43 km, trong đó qua địa phận tỉnh Đồng Tháp khoảng 19,81 km, qua địa phận tỉnh Tiền Giang khoảng 7,62 km. Điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (cách nút giao An Bình khoảng 4 km), thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (cách nút giao An Thái Trung khoảng 2 km), thuộc địa phận xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp thiết kế sơ bộ, giai đoạn 1, đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có quy mô 04 làn xe cao tốc hạn chế, có chiều rộng mặt cắt ngang 17 m (04 làn xe cơ giới 4 x 3,5 m = 14 m, dải phân cách giữa Bdpc = 0,5 m; dải an toàn tại tim đường 2 x 0,50 m = 1,0 m; dải an toàn phía lề đất 2 x 0,25 m = 0,50 m; phần lề đất Blđ = 2 x 0,5 m = 1,0 m). Giai đoạn hoàn thiện có quy mô 04 làn xe cao tốc hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 24,75 m (04 làn xe cơ giới mỗi làn rộng 3,75 m, chiều rộng dải phân cách giữa và dải an toàn trong 2,25 m, chiều rộng dải dừng xe khẩn cấp 3,0 m và chiều rộng lề đất 1,5 m).

Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 127,76 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 với quy mô mặt cắt ngang Bn = 17m (bao gồm lãi vay) là 6.476,93 tỷ đồng.

Dự án đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cơ cấu nguồn vốn dự kiến: Vốn nhà nước tham gia Dự án khoảng 3.238 tỷ đồng, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư (toàn bộ dự án thành phần) khoảng 594,823 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng công trình (bao gồm cả một số chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện) thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP khoảng 2.644 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư huy động khoảng 3.238 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng 486 tỷ đồng (tương ứng mức tối thiểu 15% theo quy định của Luật PPP), vốn vay khoảng 2.752 tỷ đồng.

Tin bài liên quan