Trình lại Quốc hội đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc - Nam bằng vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có chiều dài 729 km, chia thành 12 dự thành phần sẽ do các địa phương thực hiện đầu tư.
Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Phan Thiết.

Thi công cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Phan Thiết.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý nhất trong Tờ trình số 519/TTr –CP Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Chính phủ trình Quốc hội vào ngày hôm qua.

Theo đó, để sớm hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực, sức lan tỏa nhằm khôi phục và phát triển kinh tế, Chính phủ trình Quốc hội quyết định Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km bao gồm các đoạn Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ); Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa); từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Dự án sẽ được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.

Chính phủ tính toán, nếu thu phí toàn bộ 12 dự án thành phần trong 5 năm đầu có thể thu hồi được khoảng 18.300 tỷ đồng, trong 10 năm có thể thu được khoảng 37.881 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m nhưng tiến hành GPMB theo quy mô 6 làn xe, riêng đoạn Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án là 146.999 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là 95.837 tỷ đồng; chi phí GPMB, tái định cư 19.097 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác là 12.015 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 20.041 tỷ đồng.

Trên cơ sở tiến độ triển khai, sơ bộ nhu cầu vốn và giải ngân trong giai đoạn 2021 – 2025 cần bố trí khoảng 139.640 tỷ đồng (khoảng 95% tổng mức đầu tư), phần còn lại khoảng 7.350 tỷ đồng chuyển tiếp bố trí trong giai đoạn 2026 - 2030. Nguồn vốn đầu tư Dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ bố trí từ vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (47.169 tỷ đồng) và từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án sẽ thực hiện từ năm 2021, cơ bản hoàn thành vào năm 2025.

Tại Tờ trình số 519, Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với từng dự án thành phần trong các bước tiếp theo. Quyết định việc giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì các dự án thành phần thuộc dự á, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Chính phủ cũng đã có Tờ trình số 334/TTr-CP gửi Quốc hội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Tại tờ trình này, Chính phủ kiến nghị đầu tư 9 dự án thành phần theo phương thức PPP, chiều dài khoảng 552 km, 3 dự án thành phần còn lại từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), chiều dài khoảng 177 km, triển khai trước công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 124.619 tỷ đồng, bao gồm: 61.628 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia Dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 bố trí cho Dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án đường bộ cao tốc, dự án trọng điểm khác; 62.991 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Tin bài liên quan