TRS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Mã chứng khoán: TRS - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 15/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải – 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 15/08/2024. Khi đi vui lòng xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.