Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 353,9% lên 75 tỷ đồng

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF): Quý II/2021, lợi nhuận tăng 353,9% lên 75 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Mã chứng khoán VEF - UPCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 249 triệu đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng, tăng 353,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm thêm 377,96 triệu đồng về 3.256 triệu đồng; doanh thu tài chính tăng 268,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 72,69 tỷ đồng lên 99,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận quý II chủ yếu do hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh chưa mang lại doanh thu đáng kể.

Cơ cấu doanh thu tài chính của VEF quý II/2021

Cơ cấu doanh thu tài chính của VEF quý II/2021

Doanh nghiệp có thuyết minh trong quý II/2021, doanh thu tài chính chủ yếu tăng do lãi từ cho vay, đầu tư trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.460,2 triệu đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 128,6 tỷ đồng, tăng 342,1% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 58,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của VEF tăng 12,5% so với đầu năm lên 7.770,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.700,5 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.528,6 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.267,5 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.262,9 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VEF tới 30/6/2021

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VEF tới 30/6/2021

Tính tới cuối quý II/2021, VEF đang đầu tư 753,1 tỷ đồng vào dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới; 365,1 tỷ đồng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đông Anh; 135,5 tỷ đồng dự án Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở tại Ba Đình, Hà Nội…

Ngoài ra, bên phần nguồn vốn có khoản mục phải trả ngắn hạn khác là 4.900,8 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng nguồn vốn. Đây là số tiền mà Tập đoàn Vingroup (công ty mẹ) ứng trước tiền góp vốn vào VEF.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu VEF tăng 1.400 đồng lên 127.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan