TTC Land (SCR): Quý I/2021 biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 42,6% về 25,2%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Mã chứng khoán: SCR - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
TTC Land (SCR): Quý I/2021 biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 42,6% về 25,2%

Theo đó, trong quý I/2021, SCR ghi nhận doanh thu đạt 50,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, lần lượt giảm 63,9% và 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 42,6% về chỉ còn 25,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,7 tỷ đồng về chỉ còn 12,7 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 71,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 40,2 tỷ đồng lên 96,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 235,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 4 tỷ đồng lên 5,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng về 19,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu chỉ tính hoạt động kinh doanh chính (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp) và loại bỏ các hoạt động tài chính, hoạt động khác, lợi nhuận kinh doanh cốt lõi của SCR là âm 12,2 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 34,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm 22,1% so với cùng kỳ về 37 tỷ đồng, trong khi doanh thu và lợi nhuận gộp giảm mạnh gần 64% và 78,6% chủ yếu do có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến. SCR có thuyết minh doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh là 41 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Ngoài ra, lãi tiền gửi, cho vay tăng thêm 13,6 tỷ đồng lên 55,1 tỷ đồng và đây chính là hai khoản mục chính dẫn tới doanh thu tài chính tăng 71,9% lên 96,1 tỷ đồng.

SCR cho biết thêm, lợi nhuận trong kỳ giảm tới 22,1% do doanh nghiệp chưa kịp ghi nhận doanh thu- lợi nhận từ các dự án đã triển khai bán hàng thành công và ngoài ra đại dịch Covid-19 đang dẫn đến suy thoái kinh tế và tác động xấu tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Được biết, trong năm 2021, SCR đặt kế hoạch doanh thu 1.502 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 37,8 tỷ đồng, SCR chỉ hoàn thành được 16,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của SCR giảm 1,2% so với đầu năm về còn 11.287,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.776,4 tỷ đồng, chiếm 42,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.352,2 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 729,4 tỷ đồng, chiếm 6,5% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu SCR giảm 80 đồng, tương ứng giảm 0,96% về còn 8.220 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan