TTC Sugar (SBT) chốt ngày trả cổ tức 2020 cho cổ phần ưu đãi

TTC Sugar (SBT) chốt ngày trả cổ tức 2020 cho cổ phần ưu đãi

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công Biên Hòa - TTC Sugar (mã chứng khoán SBT) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Theo đó, TTC Sugar sẽ chi khoảng 35,6 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 5,5% cho số cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi. Thời gian thanh toán vào 15/12/2020.

Trước đó ngày 26/10/2020 TTC Sugar cũng đã chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2018-2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/11/2020.

Nguồn chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 30/6/2019 đã được kiểm toán của Công ty TTC Sugar.

Ngoài ra, TTC Sugar cũng đã thông qua phương án phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên Công ty, tỷ lệ phát hành 5%.

Đối tượng được xét chọn tham gia chương trình ESOP là các nhân sự công ty, đơn vị thành viên có thời gian làm việc đủ 18 tháng trở lên tính đến 14/10/2020 và có bậc chức vụ từ 12 trở lên theo hệ thông cấp bậc, chức vụ của công ty.

Trong niên độ này (2020-2021), TTC Sugar có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng dự kiến chào bán dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh với giá thỏa thuận với các nhà đầu tư.

Đồng thời, Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 6 - 8% mệnh giá, hiện chưa có thông tin cụ thể về hình thức chi trả bằng tiền hay cổ phiếu.

Kế hoạch kinh doanh, TTC Sugar đưa ra cho niên độ 2020-2021 với doanh thu dự kiến đạt 14.358 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 662 tỷ đồng, tăng 29%.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2020 - 2021 (1/7/2020 - 30/9/2020) với doanh thu ghi nhận 3.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 97,7% doanh thu đến từ sản phẩm chính là đường (3.577 tỷ đồng), phần còn lại đến từ hoạt động bán mật đường, bán điện, phân bón và doanh thu khác. Lợi nhuận trong kỳ của Công ty đạt 134 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu SBT đang giao dịch ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng ngày 17/11, tăng nhẹ so với đầu tháng 11/2020.

Tin bài liên quan