Tư lệnh giao thông chỉ đạo nghiên cứu mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành lên 10 làn

0:00 / 0:00
0:00
Cao tốc TP.HCM – Long Thành là tuyến đường bộ quan trọng nhất trong việc kết nối TP.HCM, trong đó có cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Cầu Long Thành trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cầu Long Thành trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bộ Giao thông - Vận tải vừa có Thông báo số 278/TB – BGTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp nghe báo cáo về các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phương án tổ chức giao thông của các nút giao trong khu vực.

Theo đó, Bộ trưởng giao Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông - Vận tải tiếp tục hoàn thiện, dự báo nhu cầu vận tải kết nối cho giai đoạn đến năm 2025, 2030, 2040, 2050 và đề xuất quy mô các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Từ đó, đánh giá quy hoạch các tuyến kết nối để bổ sung và nhu cầu điều chỉnh quy hoạch nếu cần, đồng thời đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư, xây dựng các tuyến kết nối để bảo đảm nhu cầu giao thông theo từng giai đoạn.

Về đầu tư, mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Vụ Đối tác công - tư và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC nghiên cứu các quy định về đầu tư và thủ tục đầu tư theo các quy định của pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền giao VEC đầu tư, mở rộng tuyến bảo đảm quy mô 10 làn xe theo quy hoạch.

Đối với Dự án này, tư lệnh ngành giao thông - vận tải lưu ý các dự án thành phần, các nút, giao gồm Thiết kế nút giao (nút số 9) giữa đường Vành đai 3 TP. HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phải bảo đảm theo quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch của cả hai tuyến.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thống nhất đề xuất loại hình nút giao (nút số 6) kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc phân chia hạng mục đầu tư xây dựng các nhánh trong nút theo nguyên tắc công trình phục vụ lưu thông chính trong phạm vi dự án nào do dự án đó đầu tư xây dựng.

Cụ thể, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV đầu tư xây dựng nhánh rẽ phải từ TP.HCM đi hướng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhánh rẽ trái trực tiếp từ hướng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi TP. HCM.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng các nhánh rẽ còn lại với quy mô hoàn chỉnh đảm bảo kết nối liên thông các hướng theo quy hoạch. VEC đầu tư phần cầu chính lõi giữa vượt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng với dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tư vấn tính toán quy mô các nhánh nút giao phù hợp nhu cầu vận tải hiện tại và tương lai; cần đầu tư xây dựng nút giao với quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thực hiện việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao (nút số 7) giữa cao tốc TP.HCM – Long Thành với Quốc lộ 51 và phần đường kết nối từ Quốc lộ 51 tới phạm vi nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đối với cặp nút giao giữa đường trục chính vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (nút số 1) với Quốc lộ 51 (nút số 2), Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đầu tư xây dựng nhánh rẽ phải từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành về TP.HCM, nhánh rẽ trái trực tiếp từ TP.HCM vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành và giai đoạn 1 cầu trên đường trục chính vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng các phần còn lại với quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Đối với nút giao (nút số 2) giữa đường trục chính kết nối vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 51, Bộ trưởng Thể thống nhất đề xuất loại hình nút giao, giao ACV đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các nhánh của nút giao và giai đoạn 1 cầu vượt Quốc lộ 51.

Đối với nút giao (nút số 10) cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thống nhất đề xuất loại hình nút giao kết nối, giao Ban quản lý dự án 85 đầu tư xây dựng giai đoạn 1 phạm vi nút giao đảm bảo kết nối với Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC đầu tư và đảm bảo phù hợp khi tuyến Liên vùng 3 (Quốc lộ 51C) được xây dựng theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao (số 11) Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 51 (bao gồm cả cầu vượt qua Quốc lộ 51) và phần đường kết nối tới phạm vi nút giao Dự án Biên Hòa - Vũng Tàu.

Lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải giao VEC khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao (số 12) Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành với Vành đai 3 TP.HCM và giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện việc đầu tư xây dựng nút giao liên thông hoàn chỉnh đối với nút giao giữa Vành đai 3 TP.HCM với ĐT.25C (nút số 3) và kiến nghị UBND TP.HCM sớm đầu tư xây dựng hoàn thành khép kín đường Vành đai 2 để kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tin bài liên quan