Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Công đoàn Công ty đăng ký mua 720.000 cổ phiếu

Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2): Công đoàn Công ty đăng ký mua 720.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công đoàn CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2 – sàn HOSE) đăng ký mua 720.000 cổ phiếu TV2 để tạo nguồn cổ phiếu thưởng cho người lao động.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, dự kiến từ ngày 5/5 đến ngày 3/6/2021. Nếu giao dịch thành công, Công đoàn Công ty sẽ nâng sở hữu tại TV2 từ 96.585 cổ phiếu, tỷ lệ 0,27% lên 816.585 cổ phiếu, tỷ lệ 2,26%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu TV2 điều chỉnh nhẹ 0,7% xuống mức 53.500 đồng/CP. Nếu tạm tính với mức thị giá này, Công đoàn Công ty sẽ phải chi khoảng 38,52 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu TV2 đã đăng ký.

Mới đây, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 3.682 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả đạt được năm 2020; lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt gần 327 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến không dưới 25%.

Kết thúc năm 2020, Tư vấn Xây dựng Điện 2 ghi nhận doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm 20219 và vượt 36,7% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 326 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019.

Về phương án chi trả cổ tức năm 2020, Công ty cũng thống nhất mức chia là 35%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu, tương ứng tổng số dự kiến phát hành là hơn 9 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện ngay sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tin bài liên quan