UBND tỉnh Lạng Sơn xin lùi thời gian kiểm toán cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã dừng thi công từ năm 2019.
Việc không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã khiến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn phải dừng cách TP. Lạng Sơn 30 km, cách cửa khẩu Hữu Nghị 45 km.

Việc không thể hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đã khiến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn phải dừng cách TP. Lạng Sơn 30 km, cách cửa khẩu Hữu Nghị 45 km.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 561/UBND-KT gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm toán Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 223/UBND-KT gửi Kiểm toán nhà nước, trong đó đề nghị Kiểm toán nhà nước bổ sung nội dung kiểm toán các khối lượng công việc, chi phí nhà đầu tư đã thực hiện và chi phí chuẩn bị đầu tư do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện tại Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào kế hoạch kiểm toán năm 2022 và thời gian thực hiện kiểm toán trong quý II/2022 (dự kiến tháng 6).

Thực hiện yêu cầu của Kiểm toán nhà nước về việc đề nghị cung cấp thông tin lập kế hoạch kiểm toán, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (doanh nghiệp dự án) chuẩn bị hồ sơ, cung cấp thông tin, báo cáo theo đề cương yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Trên cơ sở kết quả buổi khảo sát tại tỉnh Lạng Sơn của Đoàn khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đã cung cấp tài liệu, hồ sơ cho Kiểm toán Nhà nước; đồng thời tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, doanh nghiệp dự án sớm hoàn thiện và cung cấp bổ sung các tài liệu để Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, do dự án đã dừng triển khai từ năm 2019 đến nay nên cần có thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán nên Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị (đơn vị được kiểm toán) đã xin điều chỉnh lùi thời gian Kiểm toán nhà nước Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng).

Do vậy, trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Kiểm toán nhà nước xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện kiểm toán dự án từ quý II/2022 (dự kiến tháng 6) sang quý IV/năm 2022 (dự kiến tháng 11).

Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc Dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có chiều dài 43 km từng được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chuẩn bị đầu tư bằng nguồn vốn ODA của ADB. Năm 2018, Chính phủ đồng ý chuyển giao Dự án cho UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai đầu tư bằng hình thức BOT với thời gian hoàn thành vào cuối năm 2020 nhưng đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn tín dụng.

Tin bài liên quan