Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Là dịch vụ thiết yếu, thị trường chứng khoán vẫn giao dịch ổn định, thông suốt

(ĐTCK) Hôm nay (ngày 31/3), Phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn vừa ký ban hành Thông báo số 131/TB-UBCK về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19.

Thông báo của UBCK gửi các Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán, nêu rõ trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, UBCK thông báo: Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bảo tổ chức giao dịch an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, thành viên lưu ký chứng khoán thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020 và Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid-19.

Tin bài liên quan