Vicem đặt mục tiêu doanh thu 35.000 tỷ đồng năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi tiêu thụ thành công trên 28 triệu tấn sản phẩm trong năm 2020, Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ 30 triệu tấn trong năm 2021 với doanh thu 35.000 tỷ đồng, tăng 7%.
Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ 30 triệu tấn sản phẩm trong năm 2021, doanh thu đạt 35.000 tỷ đồng

Vicem đặt mục tiêu tiêu thụ 30 triệu tấn sản phẩm trong năm 2021, doanh thu đạt 35.000 tỷ đồng

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

Mặc dù năm 2020 các ngành sản xuất, trong đó có xi măng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng kết thúc năm 2020, Vicem vẫn đạt sản lượng 21,7 triệu tấn clinker, tăng 2,8% so với năm trước, sản lượng xi măng đạt 24,5 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch năm. Doanh thu cả năm ghi nhận 32.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, năng suất trung bình lò nung toàn hệ thống Vicem trong năm qua vượt tới 7,55% so với thiết kế. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV Vicem khẳng định: "Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp".

Trong 5 năm qua, nhờ các chương trình đổi mới sản xuất, xử lý nút thắt công nghệ đã giúp cho Vicem đã tăng quy mô thêm 3 triệu tấn clinker, mà cơ bản không phải bỏ thêm chi phí, tiết kiệm gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư; góp phần làm lợi nhuận tăng gần 700 tỷ đồng hàng năm

Với những kinh nghiệm điều hành sản xuất trong bối cảnh đại dịch, năm 2021, Vicem đặt mục tiêu sản xuất khoảng 22 triệu tấn clinker, tăng 1% so với năm trước; sản xuất xi măng trên 26 triệu tấn, tăng 8%, tổng sản phẩm tiêu thụ trên 30 triệu tấn, tăng 5%. Mục tiêu doanh thu trên 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả năm 2020 và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Theo lãnh đạo Vicem, thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty giai đoạn 2019 - 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Vicem đang tập trung đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo mang lại không gian và động lực phát triển mới cho đơn vị nói riêng và ngành xi măng nói chung.

Thời gian tới, với vai trò trụ cột trong mặt hàng sản xuất này và dẫn dắt thị trường, Vicem tập trung vào cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn ở những lĩnh vực không hiệu quả.

Năng lực sản xuất xi măng của Vicem hiện đạt 35 triệu tấn, thị phần 34%, là doanh nghiệp xi măng lớn nhất trong ngành xi măng.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 với nhiều điểm sáng đáng ghi nhận.

Mặc dù năm 2020 các ngành sản xuất, trong đó có xi măng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, nhưng kết thúc năm 2020, Vicem vẫn đạt sản lượng 21,7 triệu tấn clinker, tăng 2,8% so với năm trước, sản lượng xi măng đạt 24,5 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch năm. Doanh thu cả năm ghi nhận 32.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, năng suất trung bình lò nung toàn hệ thống Vicem trong năm qua vượt tới 7,55% so với thiết kế. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐTV Vicem khẳng định: "Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp".

Trong 5 năm qua, nhờ các chương trình đổi mới sản xuất, xử lý nút thắt công nghệ đã giúp cho Vicem đã tăng quy mô thêm 3 triệu tấn clinker, mà cơ bản không phải bỏ thêm chi phí, tiết kiệm gần 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư; góp phần làm lợi nhuận tăng gần 700 tỷ đồng hàng năm

Với những kinh nghiệm điều hành sản xuất trong bối cảnh đại dịch, năm 2021, Vicem đặt mục tiêu sản xuất khoảng 22 triệu tấn clinker, tăng 1% so với năm trước; sản xuất xi măng trên 26 triệu tấn, tăng 8%, tổng sản phẩm tiêu thụ trên 30 triệu tấn, tăng 5%. Mục tiêu doanh thu trên 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả năm 2020 và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.

Theo lãnh đạo Vicem, thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty giai đoạn 2019 - 2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Vicem đang tập trung đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo mang lại không gian và động lực phát triển mới cho đơn vị nói riêng và ngành xi măng nói chung.

Thời gian tới, với vai trò trụ cột trong mặt hàng sản xuất này và dẫn dắt thị trường, Vicem tập trung vào cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn ở những lĩnh vực không hiệu quả.

Năng lực sản xuất xi măng của Vicem hiện đạt 35 triệu tấn, thị phần 34%, là doanh nghiệp xi măng lớn nhất trong ngành xi măng.

Tin bài liên quan