Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 11/7, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao Quyết định số 68/QĐ-VKSTC ngày 4/7/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Đinh Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang và Quyết định số 69/QĐ-VKSTC ngày 4/7/2019 của Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Hải, Trưởng phòng của Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/7/2019.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới ảnh 1

Trước đó, chiều 10/7, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đã trao Quyết định số 67/QĐ-VKSTC ngày 1/7/2019 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Mạnh Cường, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng thuộc Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đến giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/7/2019.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới ảnh 2

Ngày 10/7, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã trao Quyết định số 1266/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, bổ nhiệm TS. Đinh Văn Tiến, Trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý Dự án giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới ảnh 3

Ngày 11/7, đại diện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm TS. Trần Bá Tiến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 2972-QĐ/TU ngày 13/6/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho PGS.TS Nguyễn Huy Bằng.

Tin bài liên quan