Viglacera (VGC): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng vượt kế hoạch năm, đạt 1.710 tỷ đồng

Viglacera (VGC): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng vượt kế hoạch năm, đạt 1.710 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã chứng khoán VGC - sàn HOSE) mới công bố BCTC hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, trong quý III, VGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.212 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 45% lên 2.392 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 819,4 tỷ đồng, tăng 47%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của VGC đạt 20,23 tỷ đồng, tăng 204%. Trong khi đó, chi phí tài chính cũng tăng 114% lên hơn 73 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 82% và 49%, lên 253,5 tỷ đồng và 242,6 tỷ đồng.

Kết quả, Viglacera ghi nhận lãi sau thuế 264,6 tỷ đồng, tăng 27% so với quý III/2021. Trong đó, Công ty mẹ mang về 221,4 tỷ đồng.

Theo giải trình của VGC, trong lĩnh vực bất động sản, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Tổng công ty. Với lĩnh vực vật liệu xây dựng, do VGC hợp nhất với Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ khi nâng tỷ lệ sở hữu từ 35% lên 65% từ ngày 01/10/2021, đã đóng góp chung vào mức tăng trưởng lợi nhuận của toàn Tổng Công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.313 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.710 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 51% và 104% so với 9 tháng đầu năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, VGC đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.700 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, 9 tháng, VGC hoàn thành hơn 75% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2022, tổng tài sản 23.127 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 45,5% xuống 806 tỷ đồng; ngược lại, đầu tư tài chính tăng 133% lên 537,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 52,4% lên 1.351 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 14% lên 4.176,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng thêm 4,4% lên 14.244 tỷ đồng; riêng nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 1.941,6 tỷ đồng và 1.672 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 26/10, cổ phiếu VGC giảm 3,85%, xuống 38.700 đồng/CP.

Tin bài liên quan