Vinaconex chuyển nhượng V21 với giá 31.000 đồng/CP

Vinaconex chuyển nhượng V21 với giá 31.000 đồng/CP

(ĐTCK-online) Tổng CTCP Vinaconex (VCG - sàn HOSE) sẽ chuyển nhượng 1,02 triệu cổ phần, tương đương 60% vốn của CTCP Xây dựng số 21 (V21) cho ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc DN này.

Đáng chú ý, ông Việt mua lượng cổ phần này với giá 31.000 đồng/CP, cao hơn gần 90% so với giá V21 đang giao dịch trên HNX. Với giá mua cao như trên, tuy không nắm vốn tại V21, Vinaconex sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty trong việc thực hiện các công trình, dự án trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Theo một đại diện của Vinaconex, năm 2011, Tổng công ty dự kiến tái cấu trúc tại 15 DN thành viên, tiến tới giảm số lượng DN thành viên xuống 22 đơn vị vào năm 2015.

6 tháng đầu năm nay, Vinaconex đã thực hiện tái cấu trúc tại 6 DN. Tổng công ty chủ trương thực hiện bán bớt vốn, thoái vốn tại các công ty thành viên theo 3 phương án: ưu tiên bán cho các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống; bán cho người lao động cán bộ chủ chốt trong DN và bán ra ngoài.