VIR: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Mã chứng khoán: VIR - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến tổ chức: 17/08/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại trụ sở chính của Công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.