VIX đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 46%

VIX đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 46%

(ĐTCK) HĐQT CTCK IB (IBSC - mã VIX) vừa chốt kế hoạch kinh doanh năm 2016 để trình ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 25/4 tới, với chỉ tiêu doanh thu 255,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 107,5 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 54% và 46% so với năm 2015.

HĐQT IBSC cũng sẽ trình đại hội phương án chia cổ tức 10%, trong đó 5% bằng tiền, 5% bằng cổ phiếu; dự kiến thực hiện trong quý II/2016.

Đồng thời, trình đại hội hủy phương án tăng vốn cũ trong năm ngoái (chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu), thay vào đó là phương án tăng vốn mới trong năm nay, chia thành hai đợt: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, tỷ lệ 5%; chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, dự kiến thực hiện trong quý III/2016.

Tin bài liên quan