VLW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (9%)

Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức còn lại của năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, CTCP Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cổ đông.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022