VPG: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã chứng khoán: VPG - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 22/07/2024 đến hết ngày 05/08/2024

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng giao dịch: Phòng 121-128 tầng 1 tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ. Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông