VPI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (10:1)

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ nhận thêm tương ứng là 10,1 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 10 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phần ở hàng thập phân sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%