Vượt hơn 40% kế hoạch lợi nhuận, Dệt May Huế (HDM) chốt quyền chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 72%

Vượt hơn 40% kế hoạch lợi nhuận, Dệt May Huế (HDM) chốt quyền chia cổ tức năm 2022, tỷ lệ 72%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 9/6 tới đây, CTCP Dệt May Huế (HDM – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 72%.

Trong đó, Công ty sẽ trả cổ tức 40% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/6/2023.

Đồng thời, Dệt May Huế dự kiến phát hành hơn 4,87 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:32, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận, cứ 100 quyền nhận sẽ được thêm 32 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đây là mức chia cổ tức cao nhất trong hơn 10 năm qua, kể từ thời điểm cổ phiếu HDM chưa giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trước đó, năm 2021, Công ty đã gây ấn tượng trên thị trường bởi tỷ lệ cổ tức khá cao là 60% gồm 15% bằng tiền và 45% bằng cổ phiếu.

Kết thúc năm 2022, Dệt May Huế ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.057 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170,6 tỷ đồng, lần lượt vượt 10,59% và vượt 42,17% các mục tiêu năm đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2022 là 134,39 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2023 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trong năm nay là 30%, đồng thời lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.882 tỷ đồng, tổng doanh thu dự kiến 1.932 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế bằng kế hoạch năm 2022 là 120 tỷ đồng.

Trên thị trường, tạm chốt phiên giao dịch sáng 1/6, cổ phiếu HDM đứng giá tham chiếu 36.000 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 38.000 đơn vị.

Tin bài liên quan