WSB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (15%)

WSB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (15%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2021

- Lý do mục đích: Chia tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán - Tài chính của Tổ chức phát hành.