Xây dựng 47 (C47): 6 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng 29,5% lên 17,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây dựng 47 (Mã chứng khoán C47 – sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Xây dựng 47 (C47): 6 tháng đầu năm, lợi nhuận tăng 29,5% lên 17,1 tỷ đồng

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 263,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng, lần lượt bằng 77,8% và 111,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 43,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,87 tỷ đồng về 25,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 45,7%, tương ứng giảm 11,21 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69,1%, tương ứng giảm 8,57 tỷ đồng về 3,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 852,5%, tương ứng tăng 10,23 tỷ đồng lên 11,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu do doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý và có thêm lợi nhuận khác tăng trưởng đột biến.

Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận tăng do điều kiện thi công thuận lợi và công ty chủ động cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 560,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,6% và 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, C47 đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục công việc theo hợp đồng của 2 dự án là Dự án Mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đang tiếp tục triển khai thi công nhiều dự án lớn, trong đó có 3 gói thầu mới năm 2021 tại Bình Định và Lâm Đồng, và gói Thủy Điện Hòa Bình mở rộng đã khởi công đầu năm nay.

Trong đó, 2 hợp đồng mới ký năm 2021 là Dự án Nhà máy Thủy điện Đồng Mít (Bình Định) và Gói thầu thuộc Tiểu dự án 02: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 31 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính dương 38,54 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ là 35,74 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ dòng tiền đầu tư âm 7,2 tỷ đồng, dòng tiền tài chính âm 10 tỷ đồng. Như vậy, nhờ dòng tiền kinh doanh chính dương, doanh nghiệp đã phục vụ đầu tư mở rộng và trả bớt nợ vay trong kỳ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của C47 giảm 13,7% so với đầu năm về 1.300,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 633,3 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 281,3 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 214,9 tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 36% so với đầu năm, tương ứng giảm 120,8 tỷ đồng về 214,9 tỷ đồng; tồn kho giảm 13% so với đầu năm, tương ứng giảm 94,4 tỷ đồng về 633,3 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền dương.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu C47 đứng tại mức giá tham chiếu 10.450 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan