Ảnh Internet

Ảnh Internet

Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM): Lãi nhờ thu nhập khác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM - HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với khoản lãi nhờ thu nhập khác.

Cụ thể, quý III/2021, HOM đạt doanh thu 471,8 tỷ đồng, tăng 8,2% so với quý III/2020. Giá vốn hàng bán tăng 8,3% lên 416,9 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 54,9 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng tăng 46% lên 40,1 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1,8 tỷ đồng trong khi quý III năm ngoái lãi 468 triệu.

Song nhờ có khoản lợi nhuận khác 2,44 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế quý III/2021 đạt vỏn vẹn 0,47 tỷ đồng, xấp xỉ quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HOM đạt doanh thu 1.352,3 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2020, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,18 tỷ đồng, giảm 14,5% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, cCông ty có khoản Tiền và tương đương tiền là 34,6 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng là 408,2 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5,3 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn tại 30/9/2021 là 535 tỷ đồng tăng 9,6% so với đầu năm, trong đó Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 215,6 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm. Từ lâu công ty không có khoản vay dài hạn ở ngân hàng.

Số liệu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 5,7 tỷ đồng, Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 31,4 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với 9 tháng đầu năm ngoái. Nhờ có khoản tiền đi vay nên Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm 10,8 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 thì HOM sẽ không chia cổ tức năm 2020. Năm 2021, HOM đặt kế hoạch doanh thu 1.778,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,7 tỷ đồng và cũng sẽ không chia cổ tức. ĐHCĐ cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm làm thành viên HĐQT.

CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai có vốn điều lệ 747,7 tỷ đồng, cổ đông nhà nước là Tổng công ty Vicem nắm giữ 53,1 triệu cổ phiếu, chiếm 71% vốn điều lệ. Nhà máy của HOM nằm ở vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ, với vị trí thuận lợi về giao thông đường sắt, thủy, bộ, có nguồn nguyên liệu dồi dào chất lượng cao. Sản phẩm của HOM chủ yếu được tiêu thụ ở khu vực Nam Thanh Hóa đến miền Trung, ngoài ra còn xuất khẩu sang Philippine, Lào và nhiều nước trong khu vực.

HOM đã cổ phần hóa từ năm 2007. Lợi nhuận các năm sau cổ phần hóa dao động từ 102 - 152 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2017 đến nay, kết quả kinh doanh khá lẹt đẹt, lợi nhuận dao động từ 1 - 20 tỷ đồng/năm.

Tin bài liên quan