6 tháng, NDN vượt kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN – sàn HNX) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.
6 tháng, NDN vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Theo đó, tổng doanh thu NDN đạt 77,33 tỷ đồng, hoàn thành 44% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 17,27 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 6,3% và lợi nhuận sau thuế hoàn thành kế hoạch cả năm đạt 12,71 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn ngân hàng tại thời điểm 30/6 đạt 21,32 tỷ đồng, giảm hơn 42,6 tỷ đồng so với đầu năm và nợ dài hạn ngân hàng là 105,89 tỷ đồng, giảm 131.84 tỷ đồng so với đâu năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Theo đó, số tiền dự kiến rhu được là 46,19 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng 40 tỷ đồng để trả nợ vay để giảm hệ số nợ tăng hiệu quả đầu tư và 6,19 tỷ đồng được bổ sung vốn lưu động.

Được biết, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của NDN đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu tổng doanh thu 175,34 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,67 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 14/7, NDN giảm 100 đồng xuống 11.400 đồng/CP với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 14.800 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của NDN đạt 31.368 đơn vị/phiên.

Tin bài liên quan