6 tháng, Vinaconex lãi hợp nhất 358 tỷ đồng

6 tháng, Vinaconex lãi hợp nhất 358 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2017 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG), trong quý II, VCG đạt doanh thu thuần hợp nhất 2.399 tỷ đồng và lãi sau thuế 210,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 19,6% và 26,4% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 6 tháng, VCG ghi nhận 4.440 tỷ đồng doanh thu và 358,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 36,8% và 31%. VCG cho biết, kết quả này là nhờ lợi nhuận của các công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết đều tăng so với cùng kỳ.

Đối với Công ty mẹ VCG, 6 tháng 2017, doanh thu thuần đạt 708,7 tỷ đồng, giảm 5,9%; lợi nhuận sau thuế 147,2 tỷ đồng, tăng 5,2% so với kết quả 6 tháng 2016. Đối chiếu với kế hoạch 2017 đặt ra cho Công ty mẹ, VCG mới hoàn thành 17,2% chỉ tiêu doanh thu và 33,2% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến 31/6/2017, tổng tài sản của VCG đạt 22.346 tỷ đồng, giảm hơn 450 tỷ đồng so với đầu năm; vốn chủ sở hữu 7.601 tỷ đồng, trong đó có 687,5 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Tuy nhiên, từ ngày 28/7/2017, VCG  phải chi 353,36 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 8% cho các cổ đông.

Tin bài liên quan