Ảnh Internet

Ảnh Internet

7 tháng, TKV đạt doanh thu hơn 61.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản (TKV) cho biết, 7 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 61.570 tỷ đồng, đạt 57,6% kế hoạch năm. 

Một số chỉ tiêu chính đạt được gồm: than nguyên khai sản xuất 22,14 triệu tấn; than tiêu thụ 20,26 triệu tấn; sản xuất đồng tấm 6.206 tấn, kẽm thỏi 6.423 tấn, sản xuất alumin quy đổi 644.733 tấn; sản xuất, tiêu thụ điện 5,45 tỷ kWh... Về cơ bản, các đơn vị triển khai tuân thủ theo kế hoạch điều hành sản xuất – kinh doanh mà Tập đoàn đã ban hành.

Thời tiết mưa nhiều ngày trong tháng 7 đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ than của các đơn vị. Công tác tiêu thụ than đạt thấp do các nhà máy nhiệt điện lấy than thấp. Hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều được huy động phát thấp (dưới 50% công suất).

Theo nhu cầu đăng ký sử dụng than 6 tháng cuối năm 2017 của các nhà máy điện thì sản lượng than của TKV cấp cho các nhà máy năm 2017 giảm khoảng 4,45 triệu tấn so với đăng ký đầu năm và giảm 1,3 triệu tấn so với kế hoạch của TKV. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho việc hoàn thành chỉ tiêu tiêu thụ 36 triệu tấn than trong năm 2017 của Tập đoàn.

Tin bài liên quan