9 tháng 2021, bình quân mỗi tháng, VinaCafé Biên Hoà (VCF) lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bình quân mỗi tháng trong 9 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần VinaCafé Biên Hoà (HoSE: VCF) ghi nhận doanh thu hơn 134 tỷ đồng và lãi sau thuế 25,4 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, VinaCafé Biên Hoà ghi nhận doanh thu thuần 402,5 tỷ đồng; bằng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương giảm hơn 397 tỷ đồng. Công ty báo lãi gộp xấp xỉ 92 tỷ đồng trong khi quý III/2020 đạt hơn 253 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty cho biết, doanh thu thuần quý này giảm mạnh do sản lượng bán giảm so với cùng kỳ. Kéo theo đó, lợi nhuận gộp giảm 64%.

Chi phí bán hàng trong kỳ giảm 45,2% so với cùng kỳ (chỉ còn 1,1 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 6,7 tỷ đồng lên 12,4 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính chỉ đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 17% do dòng tiền sử dụng cho hoạt động đầu tư thấp so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả, VinaCafé Biên Hoà ghi nhận lợi nhuận trước thuế 93,8 tỷ đồng và lãi sau thuế 72,1 tỷ đồng; lần lượt giảm 64% và 65,5% so với quý III/2020. Mức lợi nhuận sau thuế trong quý này của công ty đã giảm hơn 8 tỷ đồng so với quý II/2021.

Kết quả kinh doanh luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái của VinaCafé Biên Hoà (Đvt: tỷ đồng).

STT

Chỉ tiêu

9 tháng năm 2021

9 tháng năm 2020

1

Doanh thu thuần

1.207

1.952

2

Lợi nhuận gộp

291.6

588.4

3

Lợi nhuận thuần

292.4

589.7

4

Lợi nhuận trước thuế

292.5

589.4

5

Lợi nhuận sau thuế

228.9

467.9

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 2.900 - 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 710 - 730 tỷ đồng trong năm nay.

Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2021 của công ty là 2.163 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.702 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến cuối tháng tăng gần 33% so với đầu năm, từ mức 236,7 tỷ đồng lên hơn 314 tỷ đồng. Trong đó, VinaCafé Biên Hoà có hơn 16 tỷ đồng hàng mua đang đi đường, hơn 95 tỷ đồng thành phẩm và hơn 6 tỷ đồng hàng gửi đi bán.

Công ty còn ghi nhận thêm khoản đầu tư tài chính đến ngày đáo hạn 5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 1.216 tỷ đồng.

Trong 9 tháng vừa qua, VinaCafé Biên Hoà đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con là Công ty cổ phần Café De Nam từ 85% vốn lên 97,77%.

Cổ đông lớn nhất, sở hữu 99% vốn Vinacafé Biên Hoà là Công ty TNHH MTV Masan Beverage (MSB) - công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH).

10 năm trước, cổ phiếu VCF bắt đầu được giao dịch với giá đóng cửa phiên đầu tiên ở mức 53.500/cp. Đến nay, VCF là 1 trong những cổ phiếu có giá cao ngất ngưởng và thanh khoản èo uột.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu VCF tăng 1,22%, lên 257.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan