9 tháng năm 2018, TPBank (TPB) lãi 1.613 tỷ đồng trước thuế, gấp đôi cùng kỳ 2017

9 tháng năm 2018, TPBank (TPB) lãi 1.613 tỷ đồng trước thuế, gấp đôi cùng kỳ 2017

(ĐTCK) Kết thúc tháng 9/2018, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỷ đồng; lơi nhuận trước thuế đạt 1.613 tỷ đồng, tăng đôi cùng kỳ, hệ số an toàn vốn CAR đạt chuẩn ở mức trên 11%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa ra thông báo về kết quả hoạt động kinh doanh của nhà băng trong 3 quý năm 2018.

Tính đến hết 30/9/2018, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 4.035 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 440 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2017, tương đương 314 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt hơn 80.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt hơn 113.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.613 tỷ đồng, gấp đôi so với mức 807 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017. Với lợi nhuận hiện tại, TPBank đã hoàn thành xấp xỉ 75% mục tiêu kế hoạch năm.

Theo đà của kết quả kinh doanh này, đại diện TPBank tin tưởng, năm nay nhà băng sẽ hoàn thành mục tiêu thách thức đại hội đồng cổ đông đề ra đầu năm là 2.200 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận khả quan giúp TPBank trở thành một trong những doanh nghiệp nộp thuế cao cho ngân sách nhà nước. Năm 2017, tổng số thuế TPBank đã đóng đạt 260 tỷ đồng. Mới đây, TPBank cũng vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Tài chính nhờ việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017.

Tin bài liên quan