9 tháng năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh (BMI) đạt 257 tỷ đồng

9 tháng năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh (BMI) đạt 257 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)Tổng CTCP Bảo Minh (BMI - sàn HOSE) vừa công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 1.173 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính quý III/2022 tăng 73% lên hơn 121 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh đạt 85 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, theo báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp BMI ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 21% lên 3.242 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 244 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BMI đạt 3.039 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính đạt 94 tỷ đồng, tăng tới 84%. Sau khi giảm trừ các loại chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế của BMI đạt 257 tỷ đồng, tăng 11%.

Đến hết tháng 9, Công ty đã hoàn thành 61,3% kế hoạch doanh thu và 75,6% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2022.

Năm 2022 BMI đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu ở mức 5.700 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7% so với năm 2021, kỳ vọng lợi nhuận kế toán trước thuế 340 tỷ đồng tăng trưởng 11%. ROE tối thiểu đạt 10% và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu là 15%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu BMI tăng hơn 1% lên 24.850 đồng/CP.

Tin bài liên quan