ABS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận, Số 3 Nguyễn Du, P. Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.