ACB: trích lập dự phòng 3,5 lần vẫn ghi nhận gần 12.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

ACB: trích lập dự phòng 3,5 lần vẫn ghi nhận gần 12.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021, với lợi nhuận lũy kế cả năm 2021 đạt 12.000 tỷ đồng trước thuế, dù phải trích dự phòng đến 3.336 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý IV/2021, thu nhập lãi thuần từ hoạt động chính của ACB đạt 4.794 tỷ đồng, tăng gần 8,6%. Lũy kế cả năm 2021, ACB đạt 18.944 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với năm trước đó.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ quý IV của ngân hàng đạt 746,8 tỷ đồng, tăng 84% so với quý cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, lãi thuần từ dịch vụ ACB đạt 2.894 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với năm 2020.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý VI/2021 của ACB đạt 238 tỷ đồng, tăng 20% so quý cùng kỳ năm 2020. Tính chung cả năm 2021, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng đạt 871 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2020.

Lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư quý cuối năm 2021 cảu ACB đạt 119,4 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả năm 2021, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 450 tỷ đồng, tăng 171%.

Tuy nhiên, hai mảng mua bán chứng khoán đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác lại không mấy khởi sắc khi số lãi thu về giảm lần lượt là 66,7% và 50,1% so với năm trước.

Mặc dù các hoạt động kinh doanh đều khởi sắc song trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 375 lên 2.417 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi lên 524 tỷ đồng, nên tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 của ngân hàng giảm 4,8% còn 3.029 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, ngân hàng đạt 18.944 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 30% so với năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.894 tỷ đồng, tăng hơn 70%; Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 871 tỷ đồng, tăng 26,7%; Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 450 tỷ đồng, tăng 171%.

Hai lĩnh vực có hiệu quả kinh doanh giảm sút là lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ còn 244 tỷ đồng, giảm 67% và lãi thuần từ hoạt động khác giảm 50% còn 139 tỷ đồng.

Trong năm 2021, ACB dành ra hơn 3.336 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3,5 lần năm trước. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 25%, đạt hơn 11.998 tỷ đồng và gần 9.603 tỷ đồng.

Như vậy, nếu so với kế hoạch Đại hội cổ đông giao trong kỳ họp thường niên 2021 ở mức 10.602 tỷ đồng lãi trước thuế cho cả năm 2021 thì kết quả đạt được của ACB đã vượt 13% chỉ tiêu.

Đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ACB đạt 527.770 tỷ đồng, tăng 18,7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,2% lên 361.913 tỷ đồng.

Còn tiền gửi khách hàng chỉ tăng 8% so với đầu năm 2021, lên gần 379.921 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác gấp 2,7 lần, lên 41.380 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 39%, ghi nhận 30.547 tỷ đồng, chủ yếu tăng mệnh giá trái phiếu kỳ hạn 1 năm và 3 năm.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của ngân hàng đã tăn 52,1% trong kỳ lên mức 2.799 tỷ đồng, qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay lên 0,77%.

Tuy nhiên, với việc bổ sung bộ đệm nợ xấu lên 5.862 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB đã tăng từ mức 160% lên 210%, tức chi ra 2,1 đồng dự phòng cho mỗi đồng nợ xấu.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 25/1, giá cổ phiếu ACB đạt mức 34.850 đồng/cổ phiếu, tăng trên 6% trong một tuần qua.

Tin bài liên quan