ACG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Gỗ An Cường (ACG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường – Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/07/2024 và xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức