AMD muốn sáp nhập vào GAB

AMD muốn sáp nhập vào GAB

(ĐTCK) Ngày 2/3, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD – HOSE) đã có nghị quyết thông qua chủ trương sáp nhập vào Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB – HOSE).

Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị AMD giao Ban Tổng giám đốc triển khai chủ trương trên như tổ chức thẩm định giá, lập phương án chi tiết về việc sáp nhập với GAB, đàm phán với các bên liên quan để chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập, các hồ sơ và tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị để trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hiện tại, AMD và GAB không nắm giữ cổ phần của nhau, nhưng có chung cổ đông lớn và những người có liên quan. Điển hình là Tập đoàn FLC đang nắm gần 9%/vốn tại GAB, còn FLC Faros (ROS - cùng có Chủ tịch HĐQT với FLC là ông Trịnh Văn Quyết) nắm giữ 1,33%/vốn tại AMD.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2019 của AMD, quy mô tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2019 là hơn 2.724 tỷ đồng, trong khi cùng thời điểm, GAB có tổng tài sản gần 196 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu AMD có hơn 163,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết, chốt phiên giao dịch hôm nay 2/3 đã tăng kịch trần +6,8% lên 2.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa hơn 384 tỷ đồng.

Còn GAB có 13,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết, đóng cửa cùng ngày giảm nhẹ 0,5% xuống 102.600 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa hơn 1.415 tỷ đồng.

Tin bài liên quan