An Giang: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 25,1% trong 8 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 8/2021 đạt 25,1% và ước đến hết tháng 9/2021 đạt 28,1% là rất thấp so với cùng kỳ năm trước.
Một góc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Một góc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Báo cáo mới đây của UBND tỉnh An Giang gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 cho biết, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công của Tỉnh từ đầu năm đến hết tháng 8/2021 (bao gồm vốn kéo dài) là 1.269.113 triệu đồng, đạt 25,1% so với kế hoạch vốn đã phân bổ (5.056.647 triệu đồng).

Trong đó, thanh toán vốn kế hoạch năm 2020 kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2021 là 234.132/902.890 triệu đồng, đạt 25,9% kế hoạch giao.

Thanh toán vốn kế hoạch năm 2021 là 1.034.981 triệu đồng, đạt 24,9% so với kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết (4.153.757 triệu đồng), đạt 19,1% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (5.407.955 triệu đồng).

Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2021 là 1.420.200 triệu đồng, đạt 28,1% so với kế hoạch vốn đã phân bổ (5.056.647 triệu đồng).

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 8/2021 đạt 25,1% và ước đến tháng hết tháng 9/2021 đạt 28,1% là rất thấp so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải ngân thấp hơn 38,5% (tỷ lệ giải ngân tháng 9/2020 đạt 66,6%).

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số dự án lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chậm triển khai thi công. Một số chủ đầu tư, sở, ngành và địa phương thiếu tập trung ở một vài thời điểm, chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2021 đạt trên 90% kế hoạch vốn, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm.

Tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, qua đó nhằm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phân tích cụ thể nguyên nhân và nghiên cứu, đề ra các giải pháp để giúp các chủ đầu tư, địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các chủ đầu tư cần tăng cường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng phải đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các hạng mục công trình có khối lượng và giá trị thanh toán lớn để nghiệm thu và thanh quyết toán; đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, không để dồn lại cuối năm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho các dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, không để tồn đọng nhiều hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước cùng một thời điểm.

Đối với các dự án khởi công mới, UBND tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, mở tài khoản thanh toán với Kho bạc nhà nước để thực hiện giải ngân theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang đã công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin bài liên quan