An Phát Holdings (APH) đăng ký mua thêm 38 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh (AAA)

An Phát Holdings (APH) đăng ký mua thêm 38 triệu cổ phiếu Nhựa An Phát Xanh (AAA)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty mẹ của Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (Mã chứng khoán: AAA - sàn HOSE ) muốn tăng sở hữu.

Theo đó, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) sở hữu 53,18% vốn điều lệ tại AAA muốn đăng ký mua 38 triệu cổ phiếu AAA từ 15/4 đến 14/5.

Mặc dù đăng ký mua thêm sở hữu, tuy nhiên tỷ lệ sở hữu dự kiến lại giảm do AAA đang lên kế hoạch đấu giá 75 triệu cổ phiếu mới thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Cụ thể, nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của APH tại AAA sẽ giảm từ 53,18% về còn 52,54%.

Cụ thể, AAA dự kiến đấu giá 75 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, ước tính doanh nghiệp sẽ huy động được 1.050 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

Trong năm 2020, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận doanh thu đạt 7.428,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 80,2% và 57,7% thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 11,3% về còn 10,5%.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Nhựa An Phát Xanh tăng 7,3% lên 8.569,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.677,3 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669,2 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946,8 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu AAA đóng cửa giá tham chiếu 17.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan