APG: ĐHCĐ bác kế hoạch kinh doanh vì chê thấp

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên của CTCK An Phát (APG) vừa diễn ra đã không thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 mà Ban lãnh đạo APG đề xuất là: doanh thu 11,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đồng.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lý do mà các cổ đông đưa ra là kế hoạch lợi nhuận chỉ tương đương hơn 58% kết quả đạt được trong năm 2014 là quá thấp. Do đó, Ban điều hành cần xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận tương đương như năm ngoái là gần 8 tỷ đồng. Đề xuất này đã được Ban điều hành APG chấp thuận. Ngoài ra, các cổ đông cho rằng, hoạt động môi giới của APG còn yếu, cần cung cấp dịch vụ giao dịch online, mở thêm phòng giao dịch…

Chủ tịch HĐQT APG, ông Nguyễn Hồ Hưng cho biết, Công ty không chủ trương tăng trưởng thị phần bằng mọi giá, mà đang chú ý đến mảng tư vấn doanh nghiệp. Đề xuất phát triển hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của cổ đông là hợp lý, nhưng APG sẽ xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả. Để cải thiện năng lực cạnh tranh, APG đang tìm kiếm đối tác nước ngoài để làm cổ đông chiến lược.  

Tin bài liên quan