ATS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS (Mã chứng khoán: ATS - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp và tài liệu họp cụ thể sẽ được đăng tải tại website Công ty.