AVC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền (25%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thủy Điện A Vương (AVC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2023

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/08/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện A Vương – Tầng 9, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Cẩm Lệ - Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ 31/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.