BAB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (8%)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết khi tăng Vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (nếu có) được thực hiện như sau:

+ Số cổ phiếu dự định phát hành mới nếu không được phân phối hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á quyết định xử lý trên cơ sở tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á số cổ phiếu lẻ này. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng 105 x 8% = 8,4 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,4 cổ phiếu) sẽ do Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Bắc Á toàn bộ số cổ phiếu lẻ này.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á – tầng 6, tòa nhà Opera Business Center, số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022