BCG dự kiến phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu

BCG dự kiến phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) vừa thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  Ngày chốt danh sách cổ đông là 2/12, thời gian lấy ý kiến từ 7/12 – 21/12/2016.

Cụ thể, BCG sẽ lấy kiến về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu BCG có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm nhằm mục đích huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng lấy ý kiến về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.

Được biết, liên doanh gồm BCG và Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương vừa triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 và Đường tỉnh 824. Đây là dự án theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2017.

Tin bài liên quan